+420 777 905 608

©2019 by D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o.. Proudly created with Wix.com

 

O NÁS

Lidské zdroje jsou jednou z nejcennějších a zároveň nejkřehčích hodnot, kterou může společnost mít. Executive Search je umění. Je to jemná souhra představivosti, vytrvalosti a zkušeností. V D.C.G. vytváříme dlouhodobá spojení mezi lidmi a jejich týmy a jejich vzájemný úspěch. 

Naším hlavním cílem je další rozvoj talentu našich kandidátů a růst společností našich klientů. Každá pozice, kterou řešíme pro nás proto není jen pouhým spojením životopisu a požadavků klienta, ale je pro nás osobní výzvou. Uvědomujeme si svůj vliv na životy konkrétních lidí a tuto zodpovědnost nebereme na lehkou váhu.

 

Mezinárodní partnerství
Kennedy Executive Search

Exkluzivní partner pro ČR a SR Kennedy Executive Search & Consulting

D.C.G. DELTA Consulting Group je

exkluzivním partnerem prestižní mezinárodní profesní partnerské sítě Kennedy Executive Search & Consulting pro Českou republiku a Slovensko. Toto partnerství představuje garanci nejvyšší úrovně poskytovaných služeb. Všichni partneři procházejí přísným výběrem, který je založen na pečlivém posouzení jejich zkušeností, znalosti odvětví a profesionality tak, aby byla zaručena požadovaná úroveň poskytovaných služeb.

Partnerství v Kennedy Executive je, kromě jiného, uznáním profesionality a vysoké úrovně služeb poskytovaných D.C.G. Consulting. Díky tomuto partnerství jsme schopni poskytovat služby nejen v rámci regionu CEE, ale také v mnoha zemích Evropy, v Severní Americe, Austrálii a Jižní Africe. Vždy, za předpokladu splnění podmínky zachování vysoké úrovně služeb. Díky přímé přítomnosti partnerů je Delta Advisory schopna garantovat nejen vysoký standard služeb, ale také znalost lokálního trhu a osobní přístup přímo v lokalitě klienta.

www.kennedyexecutive.com

Kennedy Executive Blog

 

Naše služby

Zaměřujeme se na obsazování C-level a manžerských pozic a vyhledávání specialistů v následujících oblastech:

 • Top management

 • IT

 • Finance

 • Sales & Marketing

 • HR & Administration

 • Legal

 • Logistika

 • Engineering & Manufacturing

Máme zkušenosti průřezově všemi obory trhu:

 • Finance & Insurance

 • Technology & Digital

 • FMCG

 • Services & Consulting

 • Farmacie

 • Retail

 • Výroba

 • Public

Individuální přístup

Recruitment chápeme ne jako pouhou dodávku kandidátů, ale jako komplexní službu. Zakládáme si na budování dlouhodobých partnerství jak na straně klientů, tak na straně kandidátů. Proto volíme individuální přístup k řešení potřeb všech zúčastněných stran.

Komplexnost

Uvědomujeme si, že potřeby našich klientů jsou individuální, a zároveň chápeme, že naši klienti očekávají maximální servis a naplnění svých očekávání v globálním měřítku. Proto nabízíme komplexní portfolio služeb v oblasti recruitmentu, které přizpůsobujeme na míru, přímo dle potřeb a očekávání každého klienta.

V rámci recruitmentu zajišťujeme následující služby:

 • executive search

 • vyhledávání odborníků na zaměstnanecký poměr

 • vyhledávání odborníků - kontraktorů/ interim managerů

 • individuální služby dle požadavků a potřeb klienta


Profesionalita

Profesionalita je pro nás na prvním místě. Náš tým, který je složen z odborníků s více než desetiletou praxí v recruitmentu, v manažerských a seniorních pozicích, na straně agentury i klienta v oborech IT, financí, sales & marketingu, administrativních a back office pozic, engineeringu, přistupuje ke každému klientovi i kandidátovi individuálně, s ohledem na jejich aktuální potřeby a očekávání.


Maximální využití zdrojů

Trh práce se v současnosti vyznačuje nedostatkem odborníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. Pro vyhledávání kandidátů využíváme veškeré dostupné zdroje, nejen tradiční, ale také moderní způsoby založené na maximálním využití sociálních sítí. Velký důraz klademe na pravidelný kontakt s našimi kandidáty a jejich osobní reference a doporučení, které tvoří více než polovinu zdrojů našich kandidátů. S ohledem na současnou situaci na trhu práce se také snažíme aktivně vyhledávat kandidáty ještě ve fázi, kdy o změně pouze uvažují a nehledají nové uplatnění aktivně. Tyto aktivity nám i našim klientům zajišťují přístup k unikátním kandidátům.


Prověření kandidátů

V rámci recruitmentu nabízíme i možnost testování kandidátů s ohledem na jejich odborné, jazykové, případně další znalosti, dle zadání klienta. K testování používáme vlastní testy, ale i testy dodané klientem. Naším cílem je úspora času i finančních prostředků klienta, věnovaných prověřování kandidátů přímo u klienta. Můžeme zajistit i plnohodnotné psychologické testování kandidátů prováděné akreditovanými odborníky z oboru psychologie.

Chceme být jiní, proto u každého doporučeného kandidáta ověřujeme minimálně dvě reference z předchozích zaměstnání.


Osobní přístup ke kandidátům

Každý kandidát absolvuje osobní schůzku v naší společnosti, kde dochází k ověření profesních znalostí a dovedností, ale také k vyjasnění očekávání kandidáta s ohledem na požadovanou pozici, nároky na finanční ohodnocení, a další. Předtím, než je klientovi prezentován, je důkladně obeznámen s pozicí i společností klienta. Každého kandidáta prezentujeme až po výslovném souhlasu.

Klienti

Poskytujeme služby v oblasti:

 • Executive Search

 • Specialised Professional Recruitment

 • Interim Management

 • Diagnostika 

 • HR Consulting

 • Process Consulting

 • Coaching a mentoring

 • Pracovně právní poradenství

 • Analýzy trhu

Kandidáti

Dlouhodobá partnerství

Zakládáme si na budování dlouhodobých partnerství. S našimi kandidáty se snažíme pracovat dlouhodobě a průběžně. Kandidát pro nás nepředstavuje pouze jednorázovou zkušenost při obsazování jedné konkrétní pozice. Při jakékoli nové poptávce klienta zvažujeme prioritně kandidáty, se kterými již v minulosti, a to jak nedávné, tak vzdálenější, proběhl jakýkoli kontakt. 

Individuální přístup a profesionalita

Kandidáti pro nás nepředstavují pouhý výčet pracovních zkušeností a odborných znalostí v životopise. Snažíme se o individuální přístup. 

Profesionalita je pro nás na prvním místě. Náš tým, který je složen z odborníků s více než desetiletou praxí v recruitmentu, v manažerských a seniorních pozicích, na straně agentury i klienta v oborech IT, financí, sales & marketingu, administrativních a back office pozic, engineeringu, přistupuje ke každému klientovi i kandidátovi individuálně, s ohledem na jejich aktuální potřeby a očekávání.

Něco navíc

Jsme si vědomi toho, že hledání nového pracovního uplatnění není jednoduché. Ve většině případů se jedná o zásadní životní situace. Snažíme se o to, aby naši kandidáti i v takovéto chvíli pocítili naši přidanou hodnotu. Samozřejmostí je pro nás osobní kontakt a poradenství v průběhu celého procesu recruitmentu, poskytování poradenství při úpravě životopisu a coaching pro účast na pohovorech u klientů.

 
 
Laptop

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Jsme si vědomi toho, že osobní údaje a jejich ochrana je jedním z našich důležitých úkolů. Ochrana Vašich dat je pro nás prioritou. Následující informace vysvětlují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jakým způsobem je zpracováváme, s kým je sdílíme, jak je používáme a jakým způsobem. Naleznete zde také informace o tom, jakým způsobem Vaše data chráníme a jaká opatření přijímáme pro jejich ochranu.

Jaké informace o Vás shromažďujeme


Údaje o uchazečích 

abychom byli schopni nabízet Vám ty nejvhodnější pracovní příležitosti a projekty, musíme o Vás shromažďovat informace, které jsou nezbytně nutné pro posouzení vhodnosti nabídky. Jedná se o informace, které většinou už uvádíte ve svém CV nebo jsou veřejně dostupné, např. na internetových portálech a sociálních sítích.

Shromažďujeme následující informace: jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, informace o dosaženém vzdělání a certifikacích, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, telefonního čísla, pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti, preference ohledně nových pracovních nabídek a nabídek projektů, finanční požadavky, informace o požadavcích, preferencích a očekáváních od nové pracovní pozice nebo projektu, informace o naší vzájemné komunikaci, informace o kontaktech pro ověření referencí, které nám poskytnete, informace volně dostupné na internetu a sociálních sítích, případně v dalších veřejně dostupných zdrojích.


Údaje o klientech 

chceme poskytovat kvalitní služby. Proto musíme sbírat a uchovávat vaše data a osobní údaje, ale i údaje o osobách z vaší společnosti.

Shromažďujeme kontaktní údaje, jako jsou telefonické a e-mailové kontakty, zasílací adresy a adresy sídla vaší společnosti, fakturační údaje, záznamy ze schůzek a o komunikaci především o kandidátech a výběrových řízeních.

Údaje o dodavatelích – osobní údaje uchováváme zejména z důvodů legislativních povinností a za účelem vedení účetnictví. Zejména se jedná o fakturační a finanční údaje.

Údaje o referenčních osobách – v rámci zajištění kvalitních služeb ověřujeme reference o uchazečích o zaměstnání a projekty. Za tímto účelem používáme pouze kontaktní informace, které nám předají sami uchazeči. V rámci referencí můžeme uchovávat informace, které nám poskytnete a Vaše kontaktní údaje, které poskytl/a sám/a uchazeč/ka.


Návštěvníci našich internetových stránek 

pokud navštívíte naše internetové stránky, můžeme shromažďovat informace automaticky (viz automatický sběr informací).


Jakým způsobem informace o Vás shromažďujeme

Informace shromažďujeme buď automaticky, pokud navštívíte naši internetovou stránku nebo otevřete naši marketingovou komunikaci nebo individuálně, na základě informací, které nám sami poskytnete.

Automatický sběr informací

D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. může na svých internetových stránkách shromažďovat informace pomocí cookies. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, odkazující adresy URL, informaci o tom, co jste na našich internetových stránkách dělali a informace o čase a datu Vaší návštěvy. Cookie“ je soubor, který internetové stránky odesílají do návštěvníkova počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu, a který jedinečně identifikuje prohlížeč návštěvníka nebo ukládá informace či nastavení v prohlížeči. Cookies používáme ke zlepšování našich služeb, a jejich lepší customizaci.

Pokud si nepřejete využívání cookies na Vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, můžete je vypnout. Návod můžete nalézt ve Vašem internetovém prohlížeči.

Na našich internetových stránkách využíváme analytické služby třetích stran, např. Google Analytics. Pro více informací o těchto analytických službách i o tom, jak se z nich odhlásit, můžete nalézt zde:  Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Další způsoby shromažďování informací:

Informace shromažďujeme těmito způsoby:

 • Informace, které nám sami poskytnete:

  • Uchazeči: Z informací, které nám sami poskytnete zasláním svého CV, a to jak prostřednictvím našich internetových stránek, tak prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo jiných komunikačních kanálů, z pracovních portálů.

  • Klienti: Informace můžeme získat, pokud nás kontaktujete sami, napřímo, telefonicky nebo e-mailem nebo pokud vaši společnost kontaktujeme my prostřednictvím našich konzultantů. Shromažďujeme také informace, které se týkají legislativních požadavků.

  • Dodavatelé: informace, které nám poskytnete v souladu s platnou legislativou.

  • Z informací, které sbíráme automaticky (viz automatický sběr informací). Automatický sběr informací se týká každého návštěvníka našich internetových stránek.

  • Z informací poskytnutých z jiných zdrojů.

   • Uchazeči: Jiným zdrojem může být osoba, kterou uvedete jako kontakt pro ověření referencí, osoba, která Vás doporučila jako uchazeče, náš klient, služby třetích stran jako jsou např. pracovní portály. Jiným zdrojem mohou být dále i veřejně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod.

   • Klienti: jiným zdrojem mohou být volně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod. Může se jednat i informace, které nám naši uchazeči nebo jiné osoby poskytnou pro ověření referencí na jejich osobu. Může se jednat i informace, které jsou nutné pro splnění legislativních opatření.

   • Dodavatelé: sbíráme informace, které jsou nutné z hlediska splnění legislativních opatření.


Jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje

Nezneužíváme Vaši důvěru. S Vašimi údaji se proto snažíme nakládat tak, aby jejich užití bylo přínosné hlavně pro Vás.

Zaměřujeme se na vyhledávání zaměstnanců a zajišťování projektů. Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, je nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje a nakládali s nimi.

 • Osobní údaje uchazečů, klientů a referenčních osob uchováváme v databázi, která splňuje nejvyšší kritéria zabezpečení. Využíváme databázi ZohoRecruit, která plně splňuje požadavky GDPR. 

 • Data využíváme k poskytování personálních služeb.

 • Údaje používáme pro analýzu vhodnosti pracovních nabídek a nabídek projektů, abychom byli schopni odpovědně a přesně informovat o nových pozicích a projektech a byli schopni našim klientům nabídnout uchazeče, kteří přesně splňují jejich kritéria pro danou pozici.

 • Údaje uchazečů a klientů využíváme pro jejich zasílání klientům nebo uchazečům v průběhu obsazování pracovních pozic nebo projektů. Zasílání údajů o uchazečích probíhá vždy na základě výslovného souhlasu daného uchazeče.

 • Data využíváme pro splnění legislativních nařízení a požadavků, smluvních závazků, vedení účetnictví a pro potřeby fakturace.

 • Data využíváme pro zasílání pravidelných informací o volných pozicích a projektech na trhu, vždy ale pouze v případech, kdy se domníváme, že jsou pozice a projekty pro Vás relevantní.

 • Data sbíráme i za účelem zasílání relevantních marketingových materiálů a komunikace, informacích o povýšeních, novinkách v naší společnosti, aktuálním dění na trhu apod. pokud se domníváme, že je to ve Vašem zájmu.

Prosím, berte na vědomí, že výše uvedený výčet nemusí být kompletní. Pokud bychom potřebovali využít data i k jiným účelům, konkrétně Vás včas a předem upozorníme a můžete vyjádřit svůj souhlas nebo souhlas.


Sdílení

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Podstata naší činnosti ovšem spočívá v obsazování volných pracovních pozic a projektů. Proto některá data za určitých okolností sdílet musíme.

Osobní údaje uchazečů sdílíme s našimi klienty pouze po výslovném souhlasu uchazeče a projeveném zájmu o prezentaci v dané společnosti. Od našich klientů vyžadujeme striktní dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Osobní data našich klientů můžeme sdílet s našimi uchazeči v průběhu výběrových řízení a popisu nabízené pracovní pozice.

Data můžeme poskytovat třetím stranám, které jako poskytovatel externích služeb plní některé z našich funkcí, např. právníci, auditoři nebo účetní.

D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. si také vyhrazuje právo předat shromážděné osobní údaje v případě prodeje nebo převodu celé společnosti nebo její části nové nástupnické organizaci.

Informace získané prostřednictvím pluginů a widgetů třetích stran na našich internetových stránkách (např. použití odkazu pro sdílení na sociálních sítích, apod.) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto nástrojů a podléhají jejich zásadám pro ochranu osobních údajů. D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. nenese zodpovědnost za to, jak tito poskytovatelé s těmito informacemi zacházejí.


Sdílení osobních údajů se zahraničím

Pokud sdílíme Vaše údaje se zahraničními subjekty nebo osobami, může to být z důvodu:

 • Komunikace se zahraničními klienty

 • Komunikace s klienty, kteří mohou přenést Vaše data do zahraničí (např. na centrálu společnosti)

 • Komunikace v rámci partnerské sítě Kennedy Executive Search & Consulting. Seznam poboček a kontaktů můžete nalézt zde: http://www.kennedyexecutive.com/about/ 

Vaše údaje sdílíme se zahraničím, pokud tomu odpovídají opatření na ochranu osobních údajů třetí strany, které data poskytujeme. Sdílení osobních údajů se třetí stranou mimo prostor EU je možné pouze na základě předchozího zvláštního souhlasu.


Jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás prioritou, máme zavedena přísná technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání Vaše data zejména před neoprávněným přístupem nebo změnou a před zneužitím dat.


Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na:

 • Jasné, transparentní a srozumitelné informace o použití Vašich dat a o Vašich právech (k tomu slouží i tento dokument)

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům

 • Právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů

 • Právo na výmaz – výjimkou jsou případy, kdy lze buď doložit existenci závazných legitimních důvodů ke zpracování údajů, které převažují Vaše zájmy nebo údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

 • Právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů

 • Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb

 • Právo podat stížnost  


Lhůty

Podle čl. 12 odst. 3 Směrnice GDPR poskytneme poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.


Kontaktní údaje pro připomínky, komentáře, aktualizaci a uplatnění práv

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva nebo aktualizaci informací, kontaktujte nás prosím e-mailové adrese:

udaje@dcgconsulting.cz nebo na adrese: D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, datová schránka: qb32hb7

Informace je možné v souladu se zákonem poskytnout pouze v případě, že dojde odpovídajícím způsobem ke ztotožnění žadatele.

 

Kontaktní informace

Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, Česká republika

Pernerova 51 (Forum Karlín), 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 068 07 305

DIČ: CZ 068 07 305

+420 777 905 608

datová schránka: qb32hb7

obálka