top of page
Image by Joshua Ness

Career Advisory & Interview Coaching

Změna práce není vždy jednoduchá. Jedná se o věc, kterou neděláme často. Na jejím zvládnutí ovšem závisí kvalita našeho budoucího života i života našich blízkých. Proto bychom neměli nic podcenit a ponechat náhodě.

Pomůžeme Vám definovat nové cíle a objevit, jak jich dosáhnout. 

Většina lidí umí výborně prezentovat svou firmu, její produkty i plány a výsledky svých týmů. Při prezentaci sebe sama, navíc něčeho, co děláme každý den s naprostou samozřejmostí, ovšem často docházejí slova nebo je jich naopak příliš. Důvod je velice prostý. Na toto téma vlastně nikdy nemluvíme. Zatímco prezentaci firmy, produktu nebo výsledků jsme absolvovali mnohokrát, provádíme ji prakticky automaticky, vlastní osobu prezentujeme jen zřídka.

Zkušenosti 

Konzultace, ať už se jedná o správné nasměrování nebo úpravu osobní prezentace (CV, LinkedIn profil), jsou podpořeny zkušeností z "druhé strany". Díky tisícům absolvovaných pohovorů a informacím získaným ze zpětné vazby od hiring manažerů můžeme poskytnout kvalifikovaná doporučení a posílit tak vaše šance na úspěch.

Individuální přístup 

Ke každému přistupujeme individuálně. Zaměřujeme se na otázky, které řeší a na jejich základě určíme optimální strategii pro další postup. 

Co očekávat

Konkrétní obsah konzultací přizpůsobujeme vždy až na základě osobního rozhovoru a důkladné analýzy. Konzultace mohou obsahovat:

ÚVODNÍ ANALÝZA

zanalyzujeme dosavadní praxi, očekávání, osobní prezentační materiály

1.

OSOBNÍ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

upravíme CV, LinkedIn profil, případně další prezentace, kterými by bylo vhodné doplnit a podpořit vaše schopnosti a znalosti

4.

KONZULTACE PO POHOVORU

analýza absolvovaného pohovoru, analýza zpětné vazby, doporučení pro další pohovory

7.

DEFINICE CÍLŮ A DALŠÍHO POSTUPU

určíme cíle a konkrétní cesty prostředky, jak jich dosáhnout

2.

PŘÍPRAVA NA OSOBNÍ POHOVOR

připravíme Vás na osobní pohovor, doporučíme vhodné formy prezentace, projdeme osobní prezentaci krok za krokem

5.

ONBOARDING

příprava na nový začátek v novém zaměstnání, follow up

8.

ZACÍLENÍ NA SPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI

pomůžeme vám zorientovat se na trhu, definovat společnosti, na které se zaměřit

3.

NÁCVIK OSOBNÍHO POHOVORU

provedeme nácvik konkrétního pracovního pohovoru na konkrétní pozici, pomůžeme nalézt vhodnou argumentaci

6.

DALŠÍ PORADENSTVÍ DLE KONKRÉTNÍCH POTŘEB

9.

bottom of page