top of page
design Concrete

Cítíme odpovědnost

Firemní odpovědnost

nadání_a_dovednosti.JPG

Dlouhodobě spolupracujeme jako dobrovolníci s nadací Nadání a dovednosti, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů při vstupu do reálného života.  

Jako partner Kennedy Executive se každoročně zapojujeme do globální aktivity Kennedy Cares, která se zaměřuje na sociální projekty spojené s HR a recruitmentem. 

bpwlogo.jpeg

Jednou ze zásad, které přísně dodržujeme jsou rovné příležitosti. Proto jsme se stali členy asociace Business & Professional Women Czech Republic, veřejně prospěšné organizace, která sdružuje ženy v 95 zemích světa. Zasazuje se, mimo jiné, o rovnoprávné příležitosti žen na trhu práce. Každoročně pořádá konferenci Equal Pay Day

Osobní odpovědnost

Ctíme nejen firemní, ale také osobní odpovědnost. Všichni členové týmu se nejen zapojují do aktivit společnosti, ale také soukromě pravidelně podporují prospěšné organizace, jako například Člověk v tísni, Kronika paměti národa, Amnesty International nebo Klokánek.

bottom of page