top of page

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Jsme si vědomi toho, že osobní údaje a jejich ochrana je jedním z našich důležitých úkolů. Ochrana Vašich dat je pro nás prioritou. Následující informace vysvětlují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jakým způsobem je zpracováváme, s kým je sdílíme, jak je používáme a jakým způsobem. Naleznete zde také informace o tom, jakým způsobem Vaše data chráníme a jaká opatření přijímáme pro jejich ochranu.

Jaké informace o Vás shromažďujeme

 

Údaje o uchazečích 

abychom byli schopni nabízet Vám ty nejvhodnější pracovní příležitosti a projekty, musíme o Vás shromažďovat informace, které jsou nezbytně nutné pro posouzení vhodnosti nabídky. Jedná se o informace, které většinou už uvádíte ve svém CV nebo jsou veřejně dostupné, např. na internetových portálech a sociálních sítích.

Shromažďujeme následující informace: jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, informace o dosaženém vzdělání a certifikacích, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, telefonního čísla, pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti, preference ohledně nových pracovních nabídek a nabídek projektů, finanční požadavky, informace o požadavcích, preferencích a očekáváních od nové pracovní pozice nebo projektu, informace o naší vzájemné komunikaci, informace o kontaktech pro ověření referencí, které nám poskytnete, informace volně dostupné na internetu a sociálních sítích, případně v dalších veřejně dostupných zdrojích.

 

Údaje o klientech 

chceme poskytovat kvalitní služby. Proto musíme sbírat a uchovávat vaše data a osobní údaje, ale i údaje o osobách z vaší společnosti.

Shromažďujeme kontaktní údaje, jako jsou telefonické a e-mailové kontakty, zasílací adresy a adresy sídla vaší společnosti, fakturační údaje, záznamy ze schůzek a o komunikaci především o kandidátech a výběrových řízeních.

Údaje o dodavatelích – osobní údaje uchováváme zejména z důvodů legislativních povinností a za účelem vedení účetnictví. Zejména se jedná o fakturační a finanční údaje.

Údaje o referenčních osobách – v rámci zajištění kvalitních služeb ověřujeme reference o uchazečích o zaměstnání a projekty. Za tímto účelem používáme pouze kontaktní informace, které nám předají sami uchazeči. V rámci referencí můžeme uchovávat informace, které nám poskytnete a Vaše kontaktní údaje, které poskytl/a sám/a uchazeč/ka.

 

Návštěvníci našich internetových stránek 

pokud navštívíte naše internetové stránky, můžeme shromažďovat informace automaticky (viz automatický sběr informací).

 

Jakým způsobem informace o Vás shromažďujeme

Informace shromažďujeme buď automaticky, pokud navštívíte naši internetovou stránku nebo otevřete naši marketingovou komunikaci nebo individuálně, na základě informací, které nám sami poskytnete.

Automatický sběr informací

D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. může na svých internetových stránkách shromažďovat informace pomocí cookies. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, odkazující adresy URL, informaci o tom, co jste na našich internetových stránkách dělali a informace o čase a datu Vaší návštěvy. Cookie“ je soubor, který internetové stránky odesílají do návštěvníkova počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu, a který jedinečně identifikuje prohlížeč návštěvníka nebo ukládá informace či nastavení v prohlížeči. Cookies používáme ke zlepšování našich služeb, a jejich lepší customizaci.

Pokud si nepřejete využívání cookies na Vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, můžete je vypnout. Návod můžete nalézt ve Vašem internetovém prohlížeči.

Na našich internetových stránkách využíváme analytické služby třetích stran, např. Google Analytics. Pro více informací o těchto analytických službách i o tom, jak se z nich odhlásit, můžete nalézt zde:  Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Další způsoby shromažďování informací:

Informace shromažďujeme těmito způsoby:

 • Informace, které nám sami poskytnete:

  • Uchazeči: Z informací, které nám sami poskytnete zasláním svého CV, a to jak prostřednictvím našich internetových stránek, tak prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo jiných komunikačních kanálů, z pracovních portálů.

  • Klienti: Informace můžeme získat, pokud nás kontaktujete sami, napřímo, telefonicky nebo e-mailem nebo pokud vaši společnost kontaktujeme my prostřednictvím našich konzultantů. Shromažďujeme také informace, které se týkají legislativních požadavků.

  • Dodavatelé: informace, které nám poskytnete v souladu s platnou legislativou.

  • Z informací, které sbíráme automaticky (viz automatický sběr informací). Automatický sběr informací se týká každého návštěvníka našich internetových stránek.

  • Z informací poskytnutých z jiných zdrojů.

   • Uchazeči: Jiným zdrojem může být osoba, kterou uvedete jako kontakt pro ověření referencí, osoba, která Vás doporučila jako uchazeče, náš klient, služby třetích stran jako jsou např. pracovní portály. Jiným zdrojem mohou být dále i veřejně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod.

   • Klienti: jiným zdrojem mohou být volně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod. Může se jednat i informace, které nám naši uchazeči nebo jiné osoby poskytnou pro ověření referencí na jejich osobu. Může se jednat i informace, které jsou nutné pro splnění legislativních opatření.

   • Dodavatelé: sbíráme informace, které jsou nutné z hlediska splnění legislativních opatření.

 

Jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje

Nezneužíváme Vaši důvěru. S Vašimi údaji se proto snažíme nakládat tak, aby jejich užití bylo přínosné hlavně pro Vás.

Zaměřujeme se na vyhledávání zaměstnanců a zajišťování projektů. Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, je nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje a nakládali s nimi.

 • Osobní údaje uchazečů, klientů a referenčních osob uchováváme v databázi, která splňuje nejvyšší kritéria zabezpečení. Využíváme databázi ZohoRecruit, která plně splňuje požadavky GDPR. 

 • Data využíváme k poskytování personálních služeb.

 • Údaje používáme pro analýzu vhodnosti pracovních nabídek a nabídek projektů, abychom byli schopni odpovědně a přesně informovat o nových pozicích a projektech a byli schopni našim klientům nabídnout uchazeče, kteří přesně splňují jejich kritéria pro danou pozici.

 • Údaje uchazečů a klientů využíváme pro jejich zasílání klientům nebo uchazečům v průběhu obsazování pracovních pozic nebo projektů. Zasílání údajů o uchazečích probíhá vždy na základě výslovného souhlasu daného uchazeče.

 • Data využíváme pro splnění legislativních nařízení a požadavků, smluvních závazků, vedení účetnictví a pro potřeby fakturace.

 • Data využíváme pro zasílání pravidelných informací o volných pozicích a projektech na trhu, vždy ale pouze v případech, kdy se domníváme, že jsou pozice a projekty pro Vás relevantní.

 • Data sbíráme i za účelem zasílání relevantních marketingových materiálů a komunikace, informacích o povýšeních, novinkách v naší společnosti, aktuálním dění na trhu apod. pokud se domníváme, že je to ve Vašem zájmu.

Prosím, berte na vědomí, že výše uvedený výčet nemusí být kompletní. Pokud bychom potřebovali využít data i k jiným účelům, konkrétně Vás včas a předem upozorníme a můžete vyjádřit svůj souhlas nebo souhlas.

 

Sdílení

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Podstata naší činnosti ovšem spočívá v obsazování volných pracovních pozic a projektů. Proto některá data za určitých okolností sdílet musíme.

Osobní údaje uchazečů sdílíme s našimi klienty pouze po výslovném souhlasu uchazeče a projeveném zájmu o prezentaci v dané společnosti. Od našich klientů vyžadujeme striktní dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Osobní data našich klientů můžeme sdílet s našimi uchazeči v průběhu výběrových řízení a popisu nabízené pracovní pozice.

Data můžeme poskytovat třetím stranám, které jako poskytovatel externích služeb plní některé z našich funkcí, např. právníci, auditoři nebo účetní.

D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. si také vyhrazuje právo předat shromážděné osobní údaje v případě prodeje nebo převodu celé společnosti nebo její části nové nástupnické organizaci.

Informace získané prostřednictvím pluginů a widgetů třetích stran na našich internetových stránkách (např. použití odkazu pro sdílení na sociálních sítích, apod.) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto nástrojů a podléhají jejich zásadám pro ochranu osobních údajů. D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. nenese zodpovědnost za to, jak tito poskytovatelé s těmito informacemi zacházejí.

 

Sdílení osobních údajů se zahraničím

Pokud sdílíme Vaše údaje se zahraničními subjekty nebo osobami, může to být z důvodu:

 • Komunikace se zahraničními klienty

 • Komunikace s klienty, kteří mohou přenést Vaše data do zahraničí (např. na centrálu společnosti)

 • Komunikace v rámci partnerské sítě Kennedy Executive Search & Consulting. Seznam poboček a kontaktů můžete nalézt zde: http://www.kennedyexecutive.com

Vaše údaje sdílíme se zahraničím, pokud tomu odpovídají opatření na ochranu osobních údajů třetí strany, které data poskytujeme. Sdílení osobních údajů se třetí stranou mimo prostor EU je možné pouze na základě předchozího zvláštního souhlasu.

 

Jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás prioritou, máme zavedena přísná technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání Vaše data zejména před neoprávněným přístupem nebo změnou a před zneužitím dat.

 

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na:

 • Jasné, transparentní a srozumitelné informace o použití Vašich dat a o Vašich právech (k tomu slouží i tento dokument)

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům

 • Právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů

 • Právo na výmaz – výjimkou jsou případy, kdy lze buď doložit existenci závazných legitimních důvodů ke zpracování údajů, které převažují Vaše zájmy nebo údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

 • Právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů

 • Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb

 • Právo podat stížnost  

 

Lhůty

Podle čl. 12 odst. 3 Směrnice GDPR poskytneme poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Kontaktní údaje pro připomínky, komentáře, aktualizaci a uplatnění práv

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva nebo aktualizaci informací, kontaktujte nás prosím e-mailové adrese:

udaje@dcgconsulting.cz nebo na adrese: D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o., Dragounská 462/3, 102 00 Praha 10, datová schránka: qb32hb7

Informace je možné v souladu se zákonem poskytnout pouze v případě, že dojde odpovídajícím způsobem ke ztotožnění žadatele.

bottom of page