top of page
Abstract Building

Společně nalezneme řešení

Executive Search

Zjistěte více o našich metodách a postupech pro vyhledávání manažerských pozic

Onboarding & Integration

Maximalizujte svůj úspěch, minimalizujte rizika kritického počátečního období

Interim Management

Řešení Vašich časově omezených projektů našimi seniorními odborníky

Professional Search

Zjistěte více o našich metodách a postupech při vyhledávání specialistů

Market Research & Talent Mapping 

Na mezinárodní úrovni analyzujeme informace o trhu a mapujeme klíčové talenty

Outplacement

Zjistěte více o našich programech v oblasti outplacementu

Career Advisory & Interview Coaching

Objevte své možnosti, stanovte nové cíle, prezentujte se profesionálně 

HR Consulting

Řešení Vašich individuálních potřeb v oblasti HR. Inspirujte se našimi případovými studiemi

Executive Search

Vyhledáváme kandidáty na pozice v top managementu a středním managementu. Ke každému projektu přistupujeme individuálně, na základě důkladné analýzy pozice, společnosti klienta, konkrétního týmu a dalších aspektů, které mohou ovlivnit úspěšnost vyhledávání.

Na základě analýzy určíme postup a kombinaci metod, nejvhodnější pro daný projekt.

Executive Search není nutně pouze výsadou vysokých manažerských pozic. Je vhodné jej využít i při vyhledávání vysoce specializovaných pozic nebo pokud je pozice vyhledávána v režimu confidential.

Pro vyhledávání kandidátů používáme jak nejmodernější technologie, např. AI v kombinaci s klasickými metodami v oblasti Executive Search. 

Professional Search

Ne vždy je nutné nebo vhodné, ať už z časových či finančních důvodů nebo vzhledem k charakteru pozice, zvolit k vyhledávání kandidátů metodu Executive Search. V těchto případech, vždy na základě podrobné analýzy pozice, společnosti klienta a dalších aspektů, které mohou ovlivnit úspěch při výběru kandidáta, přistoupíme ke klasickému způsobu náboru.

Díky zkušenostem v oblasti přímého vyhledávání a oslovování kandidátů a nasazení nejmodernějších technologií dosahujeme vysoké úspěšnosti při obsazování pozic napříč odvětvími.

Professional Search nachází své uplatnění především v případech obsazování rolí specialistů.

Market Research & Talent Mapping

Talent Mapping provádíme jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni. 

Talent Mapping umožňuje nejen sledovat a identifikovat, kde se nacházejí potenciální kandidáti, ale je také cenným zdrojem informací o trhu, konkurenceschopnosti v oblasti odměňování a benefitů, postavení společnosti na trhu i o tom, jak je její pozice vnímána na trhu a další.

Talent Mapping může, kromě podstatně rychlejšího obsazování strategických pozic v případě náhlé potřeby, významně pomoci i při plánování dalšího rozvoje společnosti.

Onboarding & Integration

Ne vždy je nutné nebo vhodné, ať už z časových či finančních důvodů nebo vzhledem k charakteru pozice, zvolit k vyhledávání kandidátů metodu Executive Search. V těchto případech, vždy na základě podrobné analýzy pozice, společnosti klienta a dalších aspektů, které mohou ovlivnit úspěch při výběru kandidáta, přistoupíme ke klasickému způsobu náboru.

Díky zkušenostem v oblasti přímého vyhledávání a oslovování kandidátů a nasazení nejmodernějších technologií dosahujeme vysoké úspěšnosti při obsazování pozic napříč odvětvími.

Professional Search nachází své uplatnění především v případech obsazování rolí specialistů.

Outplacement

Naše programy pro outplacement seniorních manažerů, kteří opouštějí společnosti, jsou individuální, připravované na míru. Vždy zohledňují konkrétní situaci a člověka.

Součástí našich outplacement programů je career coaching, osobnostní diagnostika a další nástroje, které pomohou k úspěšnému profesnímu přestupu.

Career Advisory & Interview Coaching

Jedním z nejčastějších důvodů selhání v průběhu výběrových řízení je nedostatečná nebo nevhodná osobní prezentace, často kombinace obojího.

Většina seniorních odborníků ví, jak prezentovat a propagovat svou společnost, produkt, plány a výsledky svého oddělení. Zdá se, že prezentovat něco, co je každodenní náplní pracovních aktivit, na kterých osobně participují, je snadné a automatické. Stejné platí o stanovení cílů a způsobů, jak jich dosáhnout.

 

V rámci Career Advisory Vám pomůžeme v rámci individuálních konzultací identifikovat Vaše silné stránky, objevit nové cíle a cesty k jejich dosažení, včetně konzultace a upravení životopisu, profilu na LinkedIn a dalších osobních prezentačních materiálů. 

 

Interview Coaching zvýší možnosti úspěchu při pracovních pohovorech. Zahrnuje jak detailní přípravu na rozhovory s potenciálními zaměstnavateli, tak nácvik konkrétního rozhovoru. 

Interim Management

Interim Management řeší situace, kdy je nutno na omezenou dobu využít služeb seniorního odborníka. Důvody mohou být různé, časově omezené projekty, vysoce specializované projekty, krizový management, a další.

Díky rozsáhlé síti kontaktů jsme schopni v krátkém čase doporučit zkušeného konzultanta, který rychle a efektivně pokryje potřeby společnosti.

HR Consulting

Naši konzultanti, seniorní specialisté v dané oblasti, mohou pomoci s konkrétními individuálními potřebami například při nastavení strategie recruitmentu a jeho technologickém nastavení, strategie a řízení lidských zdrojů, řešení talent managementu, ale i v praktickém nastavení pracovně právních předpisů a dalších aktivitách v oblasti HR.

bottom of page