top of page
Abstraktní moderní struktura

Outplacement

Propouštění není nikdy příjemnou situací ani pro jednu ze zúčastněných stran.

Poskytneme vám asistenci a podporu pro propouštěné zaměstnance a pomůžeme, aby jejich přechod do nového zaměstnání byl snadnější.

Základem Outplacement programu je pomoc s orientací na trhu práce, pomoc při sestavení životopisu a prezentace na LinkedIn, nácvik prezentace a pracovních pohovorů. 

Outplacement program může být ale podstatně širšího rozměru. Na základě konzultace s klientem sestavujeme vždy individuální program, který maximálně obsáhne potřeby společnosti i zaměstnanců.

bottom of page