top of page
abstraktní Struktura

Interim Management

Interim Management je řešením v případě časově omezených projektů nebo projektů, kde z různých důvodů chybí potřebné kapacity. Díky rozsáhlé síti kontaktů můžeme rychle a efektivně zajistit zastřešení takových projektů. Dlouhodobě spolupracujeme se seniorními managery a odborníky, kteří jsou schopni vést i ty nejnáročnější projekty jak v lokálním, tak mezinárodním měřítku.

Přínosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​

Case Studies

Rychlost

Interim Manager je schopen nastoupit a začít pracovat během několika dní. 

Interim Manager se zaměřuje v daném čase pouze na svůj úkol, neřeší denní operativu. Na svůj úkol se tedy může soustředit podstatně více, než interní zaměstnanec. To vede k rychlejším výsledkům a rychlejšímu úspěšnému dokončení projektu.

Zkušenosti

Spolupracujeme s vysoce seniorními odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oboru a projekty tohoto typu. 

Nepotřebují dlouhé zaškolení, rychle se zorientují v dané problematice. 

Zapojení externích odborníků přináší do společnosti nové zkušenosti a znalosti, které obohatí i stávající tým.

Objektivní přístup

Interim Manager není zatížen vztahy ve firmě, ani zavedenými postupy.

 

Díky tomu vnáší nový nezávislý pohled na danou problematiku a pohled z venku. 

Vzhledem k tomu, že se nemusí ohlížet a akceptovat vztahy ve firmě, může implementovat i vysoce nepopulární rozhodnutí, která by interní zaměstnanci nemohli, s ohledem na své další působení ve firmě, efektivně aplikovat.

Efektivita

Interim Manager stojí většinou mimo klasickou strukturu společnosti, úzce spolupracuje s nejvyšším managementem. To mu dává potřebný mandát a autoritu zasahovat do klíčových procesů a možnost dělat rychlá rozhodnutí. 

Změny může proto provádět rychleji a efektivněji, než by tomu bylo v rámci klasické organizační struktury společnosti a jejích zavedených procesů.

Zodpovědnost

Interim Manager není zaměstnanec, operuje na bázi dodavatele. Orientace na klienta je jednou z jeho klíčových vlastností.

Má jasné zadání a jasné časové nastavení projektu. 

Ke každému projektu se staví s vysokou mírou zodpovědnosti a motivací projekt dokončit v nejvyšší možné kvalitě. 

Vzhledem ke své senioritě si uvědomuje své postavení a možné dopady svých rozhodnutí více, než interní zaměstnanci.

Rychlost

Interim Manager je schopen nastoupit a začít pracovat během několika dní. 

Interim Manager se zaměřuje v daném čase pouze na svůj úkol, neřeší denní operativu. Na svůj úkol se tedy může soustředit podstatně více, než interní zaměstnanec. To vede k rychlejším výsledkům a rychlejšímu úspěšnému dokončení projektu.

Zkušenosti

Spolupracujeme s vysoce seniorními odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oboru a projekty tohoto typu. 

Nepotřebují dlouhé zaškolení, rychle se zorientují v dané problematice. 

Zapojení externích odborníků přináší do společnosti nové zkušenosti a znalosti, které obohatí i stávající tým.

Objektivní přístup

Interim Manager není zatížen vztahy ve firmě, ani zavedenými postupy.

 

Díky tomu vnáší nový nezávislý pohled na danou problematiku a pohled z venku. 

Vzhledem k tomu, že se nemusí ohlížet a akceptovat vztahy ve firmě, může implementovat i vysoce nepopulární rozhodnutí, která by interní zaměstnanci nemohli, s ohledem na své další působení ve firmě, efektivně aplikovat.

Efektivita

Interim Manager stojí většinou mimo klasickou strukturu společnosti, úzce spolupracuje s nejvyšším managementem. To mu dává potřebný mandát a autoritu zasahovat do klíčových procesů a možnost dělat rychlá rozhodnutí. 

Změny může proto provádět rychleji a efektivněji, než by tomu bylo v rámci klasické organizační struktury společnosti a jejích zavedených procesů.

Zodpovědnost

Interim Manager není zaměstnanec, operuje na bázi dodavatele. Orientace na klienta je jednou z jeho klíčových vlastností.

Má jasné zadání a jasné časové nastavení projektu. 

Ke každému projektu se staví s vysokou mírou zodpovědnosti a motivací projekt dokončit v nejvyšší možné kvalitě. 

Vzhledem ke své senioritě si uvědomuje své postavení a možné dopady svých rozhodnutí více, než interní zaměstnanci.

prázdný Factory
Výrobní společnost - krizový management

Klient, česká pobočka mezinárodní výrobní společnosti,  řešil dlouhodobý propad ziskovosti a produktivity.

Úkolem Interim Managera bylo firmu celkově ozdravit a nastartovat.

 

Řešení spočívalo v celkové reorganizaci firmy, zeštíhlení výrobních procesů, implementaci nových výrobních procesů a procesů na úrovni operations, zvýšení produktivity práce. Nutnou součástí projektu byla i nepopulární opatření v oblasti snížení počtu zaměstnanců, jak na úrovni výroby, tak na úrovni managementu.

minimální Office
FMCG společnost - implementace GDPR

Klientem byla velká mezinárodní korporace z oblasti FMCG. 

Úkolem Interim Managera byla implementace procesních a technologických opatření na expertní i manažerské úrovni v oblasti GDPR. 

Vnitřní okna
Obchodní společnost - definice a implementace nové obchodní strategie

Klient, úspěšná česká obchodní společnost, se dostala do fáze stagnace a následně mírného poklesu. Stávající obchodní strategie přestala dostačovat potřebám růstu. Management byl ve společnosti od jejího založení, projevovala se "provozní slepota".​ Nabídka produktů přestávala saturovat nové potřeby trhu.

Úkolem Interim Managera byl restart společnosti, nalezení nových prodejních kanálů a celková inovace produktového portfolia.

Řešení spočívalo v celkovém auditu stávající strategie a produktového portfolia a nalezení nových trhů, prodejních kanálů a celkové oživení struktury produktů.

Open Space Office
Výrobní společnost - uzavření české pobočky mezinárodní firmy

Klientem byla zahraniční strojírenská společnost, která se rozhodla uzavřít českou pobočku. Pobočku právě opustil i stávající generální ředitel.

Úkolem Interim Managera bylo dočasné řízení firmy do jejího úplného fyzického uzavření, prodej výrobního zařízení a portfolia klientů a následná likvidace z hlediska úředních postupů a požadavků zákona. 

Office Chodba
Obchodní společnost - zavedení mezinárodních účetních standardů a nastavení finančního řízení

Klient, česká pobočka mezinárodní společnosti, byla nucena zavést mezinárodní účetní standardy a zlepšit úroveň finančního řízení, které prakticky neexistovalo.

Úkolem Interim Managera byla jednak expertní práce na zavedení standardů, včetně implementace nového účetního systému a zavedení systému finančního řízení.

Projekt podléhal evropskému finančnímu vedení společnosti.

Factory Floor s dvěma pracovníky
Výrobní společnost - implementace procesního řízení

Klient, zavedená česká strojírenská společnost, se nacházel v přechodové fázi ze střední na velkou společnost. Absence ustálených procesů začala společnost brzdit a znemožňovat další růst.

Úkolem Interim Managera byla definice a implementace procesů a procesního řízení napříč celou společností.

Řešení spočívalo v revizi aktuálního stavu, na jehož základě byly definovány a implementovány procesy jak na úrovni řízení společnosti, tak na úrovni operations, výroby, logistiky, obchodu a administrativy. 

bottom of page