top of page
Modern Structure

Professional Search

V některých případech není z různých důvodů vhodné nebo možné přistoupit k vyhledávání metodou Executive Search.

Důvody mohou být časové, finanční, ale i metodické, například u rolí seniorních specialistů.

V těchto případech kombinujeme přístup, zkušenosti a znalosti z oblasti Executive Search s metodami náboru specialistů. Díky tomu můžeme zaručit vysokou kvalitu služeb s ohledem na vyhledání, oslovení i posouzení doporučených kandidátů.

Volba přístupu i metod je vždy individuální, na základě konkrétního projektu a klienta.

Search

Analýza a definice

Interview Process

Hiring

Onboarding a adaptace

Ne vždy je nutné nebo vhodné použít metodu Executive Search. Důvody mohou být časové, finanční nebo metodické. Příkladem mohou být pozice seniorních specialistů. 

 

V těchto případech kombinujeme přístup, zkušenosti a znalosti z oblasti Executive Search s metodami náboru specialistů. Díky tomu můžeme zaručit vysokou kvalitu služeb s ohledem na vyhledání, oslovení i posouzení doporučených kandidátů. 

 

Volba přístup i metod je vždy individuální, na základě konkrétního projektu a klienta.

Analýza a definice

Search

Interview Process

Hiring

Onboarding a adaptace

Spolupráce

Úzká spolupráce s klientem v průběhu celého projektu je zásadním předpokladem pro jeho úspěšné dokončení. Od začátku zadání pozice a vyjasnění očekávání klienta, pochopení fungování a strategie společnosti, definice klíčových úkolů a cílů, přes konzultaci longlistu, poskytování dílčích informací z pohovorů s vybranými kandidáty, zpětné vazby z pohovorů u klienta, až po offer management, onboarding a úspěšnou adaptaci vybraného kandidáta ve společnosti klienta.

Komunikace

Pravidelná intenzivní komunikace s klientem v průběhu vyhledávání kandidátů je pro nás základem spolupráce. Klienta v předem domluvených intervalech a předem domluvenou formou informujeme o stavu celého projektu.

Individuální přístup

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Při vyhledávání kombinujeme klasické metody direct search s pokročilými technologiemi v oblasti AI. Intenzivně využíváme i síť našich kontaktů a reference.

 

Komplexní pohled na kandidáta

Každý doporučený kandidát vždy absolvuje osobní rozhovor vedený konzultantem. Klientovi předkládáme komplexní zprávu o kandidátovi, včetně dalších doporučení a informacích o očekávání kandidáta.

Out of the Box Thinking

Kandidáty posuzujeme i s ohledem na potenciál dalšího přínosu klientovi. Pokud se setkáme se kandidátem, u kterého takový potenciál identifikujeme, i když klient aktuálně takovou pozici neobsazuje, upozorníme na něj a zprostředkujeme vzájemný kontakt.

Více než vyhledání

Akceptací nabídky ze strany kandidáta pro nás začíná další etapa celého procesu. Pečlivě sledujeme kandidáta i v průběhu adaptace v nové pozici. 

bottom of page