top of page
bílá struktura

Executive Search

V oblasti Executive Search máme dlouholeté zkušenosti. Obsazujeme top manažerské pozice jak v mezinárodních, tak v českých společnostech. Díky partnerství v Kennedy Executive se podílíme i na obsazování pozic v zahraničí.

Většina pozic, které v Executive Search obsazujeme, je v režimu confidential.

Metodu Executive Search lze využít nejen pro obsazování rolí v top managementu a vyšším managementu, ale i v případě rolí vysoce odborných seniorních specialistů nebo úzce specializovaných pozic, které jsou zastoupeny v malém měřítku.

Analýza a definice

Search

Interview Process

Hiring

Onboarding a adaptace

Spolupráce

Úzká spolupráce s klientem v průběhu celého projektu je zásadním předpokladem pro jeho úspěšné dokončení. Od začátku zadání pozice a vyjasnění očekávání klienta, pochopení fungování a strategie společnosti, definice klíčových úkolů a cílů, přes konzultaci longlistu, poskytování dílčích informací z pohovorů s vybranými kandidáty, zpětné vazby z pohovorů u klienta, až po offer management, onboarding a úspěšnou adaptaci vybraného kandidáta ve společnosti klienta.

Komunikace

Pravidelná intenzivní komunikace s klientem v průběhu vyhledávání kandidátů je pro nás základem spolupráce. Klienta v předem domluvených intervalech a předem domluvenou formou informujeme o stavu celého projektu.

Individuální přístup

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Při vyhledávání kombinujeme klasické metody direct search s pokročilými technologiemi v oblasti AI. Intenzivně využíváme i síť našich kontaktů a reference.

 

Komplexní pohled na kandidáta

Každý doporučený kandidát vždy absolvuje osobní rozhovor vedený seniorním konzultantem, který zároveň ověří reference. Reference prověřujeme vždy nejen s ohledem na zkušenost daného kandidáta, ale také s ohledem na soft skills, osobnostní charakteristiky a celkové působení ve firmě, doporučení pro další rozvoj a další.

Klientovi předkládáme komplexní zprávu o kandidátovi, včetně výstupů z ověřených referencí.

Out of the Box Thinking

Kandidáty posuzujeme i s ohledem na potenciál dalšího přínosu klientovi. Pokud se setkáme se kandidátem, u kterého takový potenciál identifikujeme, i když klient aktuálně takovou pozici neobsazuje, upozorníme na něj a zprostředkujeme vzájemný kontakt.

Více než vyhledání

Akceptací nabídky ze strany kandidáta pro nás začíná další etapa celého procesu. Pečlivě sledujeme kandidáta i v průběhu adaptace v nové pozici. 

bottom of page