top of page
abstraktní Struktura

Market Research & Talent Mapping

96% společností uvádí lidské zdroje jako jednu ze tří klíčových oblastí pro dosahování svých cílů a prosperity.

Pouze 5% společností uvádí provádění systematického a pravidelného mapování potenciálních talentů pro klíčové pozice.

87% společností přiznává, že někdy čelilo následkům způsobeným odchodem klíčového zaměstnance na manažerské nebo odborné pozici.

92% společností připouští, že následky odchodu takových zaměstnanců by byly významně méně bolestné, kdyby obsadily pozici dříve. 

Zjistěte, kde se nachází Vaši klíčoví lidé

 

při plánování dalšího rozvoje společnosti

při strategickém plánování lidských zdrojů

pro připravenost na odchod klíčových zaměstnanců

pro snížení finančních dopadů způsobených odchodem klíčového zaměstnance

pro zjištění postavení a vnímání firmy na trhu

Zjistěte více o trhu

Talent Mapping neposkytuje pouze informace o potenciálních kandidátech. Je také důležitým zdrojem informací o:

konkurenci a konkurenceschopnosti společnosti

vnímání společnosti na trhu

konkurenceschopnosti v oblasti odměňování a benefitů

Co Talent Mapping obsahuje

Talent Mapping provádíme vždy dle individuálního zadání a individuálních potřeb klienta. Může obsahovat:

​zjištění a zmapování talentů - jména, pozice a firmy

rozhovory s vytipovanými kandidáty

dotazování vytipovaných kandidátů na témata předem domluvená s klientem

sestavení závěrečné zprávy 

konzultace při sestavení další strategie

další činnosti nebo výstupy vyplývající z konkrétních individuálních potřeb klienta

Mezinárodní pokrytí

Díky partnerství v mezinárodní organizaci Kennedy Executive provádíme ve spolupráci s partnery v jednotlivých zemích Talent Mapping i na mezinárodní úrovni. 

bottom of page